Cehm

Cinsiyet : Erkek
Kökeni : Arapça
Anlamı : Cehm b. Safvan: İslam kelamcısı. Mürcie ve Mutezile kelamından kendisine ait inanç kaidelerini belirleyerek özel bir akım geliştirmiştir. Öğrencileri II. yy.'a kadar Cehmiye inancını taşıyarak, Tirmiz'de yaşadılar. Daha sonra Eş'ariye mezhebine girmişlerdir.

Rastgele Erkek isimleri
Mahur
Paye
Ulus
Munis
Özün